Truyện Kiếm Hiệp Hay hoàn

Kiếm Hiệp Hay
Chí Cường Chưởng Môn
chương 975: lại đến 1 lần, thật rất (đại kết cục)
Dị Thế Tà Quân
chương 1284: đại kết cục
Tiên Nghịch
chương 1976: bỗng nhiên quay đầu (kết cục)
Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống
chương 1348 : thạch vô ưu rèn luyện tiến lên
Đế Tôn
chương 2922: đế tôn (2)
Võ Hiệp Chi Thần Cấp Bộ Khoái
chương 1232 : đại kết cục
Hệ Thống Kẻ Phản Diện
chương 532: bồ tát toạ hoá, địa tạng truyền thừa (4)
Vô Địch Thiên Hạ
chương 3763: đại kết cục ( tục thiên )
Đao Kiếm Thần Hoàng
chương 1595: hậu ký cuối truyện
Võ Hiêp Điên Phong Chi Thượng
chương 854 : dương thần
Võ Hiệp Vô Địch Vương Tọa
chương 81: đầu ở trên vương tọa (hết trọn bộ)
Phàm Nhân Tu Tiên
chương 2468: 2468: trở lại vực chủ thành
Đại Hiệp Cấp Quỵ
chương 960 : ta trở về
Thông U Đại Thánh
chương 582: đại kết cục
Quyền Thần
chương 1141: hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung
Vũ Thần
chương 1308: cuối chân trời (đại kết cục)
Ngọa Hổ Tàng Long
chương 429: đang tìm cớ để đá cô ta!"
Thần Võ Thiên Đế
chương 3318: bay qua vĩnh hằng
Cẩm Y Vệ
chương 1162: khắc thừa đại thống
Thế Giới Hoàn Mỹ
chương 1829: đối lập