Truyện Đam Mỹ Hay hoàn

Đam Mỹ Hay
Xuyên thư chi bá ái độc thê
phần 671
Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)
quyển 1 chương 50: linh lung xí ngầu, chỉ khảm vì một người (3)
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
chương 731: đội bóng
Quyền môn độc hậu
chương 551: nắm tay sóng vai, quân lâm thiên hạ 【 bổn văn kết thúc 】
Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)
quyển 8 chương 436: thiếu
Cửu Thiên Liên Sinh
chương 295: phiên ngoại: cái gì là lãng mạn
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
chương 239: phiên ngoại (cuối): kim phong ngọc lộ
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
chương 283: phiên ngoại 2
Mạt Thế Chi Phế Vật
chương 358: rời đi (end)
Long đồ án quyển tập
chương 700: hắc phong thành gặp lại
Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
chương 209: 209: mây bay khói thoảng
Giả thiếu gia sau khi thức tỉnh toàn viên hỏa táng tràng
phần 124
Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
quyển 4 chương 229: ân oán kết thúc
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
chương 253: phiên ngoại 2
[ hồng lâu ] Giả Xá có thực vật hệ dị năng
phần 254
Xuyên qua chi dược sư nghịch tập
phần 771 chương 771 phiên ngoại · bùi tiểu viên cùng tiên trưởng gặp lại ( tam )
Xinh đẹp tiểu phu lang
phần 227
Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ
Thông đồng điên phê sư đệ sau, ta thế nhưng thành vạn nhân mê
phần 127
Quái đàm đều nói ta là cái lão lục
phần 562